söndag 22 september 2013

Valpar väntas i november - Puppys expected in november.

Både första och andra parningen är nu gjord mellan Divyx Zara Af Xoran och Red Spice Don Tevez
går allt som det ska så väntas det valpar i mitten utav november. 

The first and the second maiting is now made between Divyx Zara af Xoran and Red Spice Don Tevez,
if everything goes as planned puppys are expected in the middle of november. 

Är du intresserad av en valp kan du kontakta Zaras ägare genom att klicka här.
If you are interessted in a puppy, contact Zaras owner, click here